Hifa-Oil

Želite saznati više o našoj ponudi?

Posjetite našu kontakt stranicu i javite nam se direktno preko forme. Mi ćemo Vam se obratiti u što kraćem roku.

Hifa-Oil

O nama

HIFA-OIL CG d.o.o. je osnovana u maju 2017. godine, sa sjedištem u Podgorici. Osnivač HIFA-OIL CG je HIFA-OIL d.o.o. Tešanj koja posluje kao najznačajniji privatni distributer naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Osnovna djelatnost je trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima. Osnovni proizvodi i usluge koje Društvo nudi su bijeli derivati (ISOMAX premium eurodizel,eurodizel, Eurosuper 95, Eurosuper 98) i crni naftni derivati (asfaltni bitumen i mazut LUS-I), TNG - tečni naftni gas, kao i transport istih.

Pročitaj više

Najnoviji sadržaj

Certifikati

Sastavni dio planske poslovne politike HIFA OIL d.o.o., između ostalog jeste permanentna izgradnja unificiranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem, kojim imamo za cilj da u narednom periodu postanemo promotorima intenzivne izgradnje pozitivnih poslovnih odnosa koji će biti nosioci poslovnog ambijenta u kojem će svi biti zadovoljni izgradnjom interaktivnih odnosa po principu.

Prodaja i distribucija bitumena i hidrokrekovani bazni ulja

Prateći potrebe tržišta HIFA-OIL je svoje aktivnosti i pažnju, pored prometa lakih derivata fokusirala i na prodaju bitumena te je prvenstveno zahvaljujući maksimalno odgovornom pristupu i ozbiljnom radu tokom proteklih godina, stekla status najvećeg uvoznika, izvoznika i distributera bitumena u našoj državi.

Kontakt informacije