Hifa-Oil

Novosti

Veleprodaja

Veleprodaja

Veleprodaja

U dosadašnjem poslovanju u Crnoj Gori Hifa Oil CG se pozicionirala na tržištu veleprodaje kao značajan element kreirajući temelje za dalji razvoj kompanije. Kao dio HIFA-OIL grupacije možemo reći da matična kompanija Hifa-Oil d.o.o. Tešanj posluje na 9 tržišta Evrope (uključujući i Crnu Goru) i da zauzima značajno mjesto na regionalnom tržištu nafte i naftnih derivata.

 Kompanija je od sredine 2018. postala članica Udruženja naftnih kompanija Crne Gore, a od 2020. i članica Grupacije distributera nafte i naftnih derivata pod okriljem Privredne komore Crne Gore, sa namjerom da zajedno sa drugim tržišnim subjektima utiče na zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast poslovanja težeći optimizaciji poslovnog ambijenta koji bi zadovoljio sve učesnike na tržištu.

 U prethodnoj godini Hifa Oil CG bilježi permanetan i konstantan rast, tu se izdvaja podatak da je plasirano 2.300 tona bitumena i mazuta, gdje su neki od bitumena zbog svoje specifičnosti posebno osjetljivi kada je u pitanju utovar, prevoz i istovar, što zahtjeva temeljito poznavanje svih vrsta bitumena. Također, za ozbiljan pristup u oblasti prodaje bitumena važno mjesto zauzimaju i prevozne jedinice. Hifa-Oil posjeduje flotu specijalizovanih cisterni za prevoz bitumena.

 Kada je riječ o prodaji „Bijelih derivata“ Hifa Oil CG bilježi veoma uspješnu prethodnu godinu u kojoj je prodano 16 miliona litara Bijelih derivata. Dosadašnjim prisustvom na tržištu Bijelih derivata, dokazali smo privrženost poslovnim partnerima,ne samo kroz kvalitetno i sigurno snabdijevanja derivatima, već i kroz jednu savjetodavnu formu sa određenim važnim informacijama prema partnerima, što u konačnici za njih predstavlja bolje poslovne rezultate.

Povezani sadržaj

Hifa-Oil CG donirala sredstva za JU Dječji dom „Mladost" - Bijela
Hifa-Oil CG donirala sredstva za JU Dječji dom „Mladost" - Bijela

Kompanija Hifa-Oil CG, iako relativno nova na tržištu Crne Gore uspješno gradi, kako svoju reputaciju i kredibilitet u poslovnom svijetu, tako i društveno odgovornu stranu svog poslovanja.

Pročitaj više
KOMPANIJA HIFA – OIL CG OTVORILA 8. MALOPRODAJNI OBJEKAT U CRNOJ GORI
KOMPANIJA HIFA – OIL CG OTVORILA 8. MALOPRODAJNI OBJEKAT U CRNOJ GORI

Kompanija Hifa - Oil CG danas je zvanično otvorila osmu benzinsku pumpu na teritoriji Crne Gore.

Pročitaj više
OTVORENA 7. HIFA-OIL BENZINSKA PUMPA U CRNOJ GORI
OTVORENA 7. HIFA-OIL BENZINSKA PUMPA U CRNOJ GORI

Kompanija Hifa - Oil CG danas je zvanično otvorila sedmu benzinsku pumpu na teritoriji Crne Gore.

Pročitaj više
KOMPANIJA HIFA – OIL CG OTVORILA 6. MALOPRODAJNI OBJEKAT U CRNOJ GORI
KOMPANIJA HIFA – OIL CG OTVORILA 6. MALOPRODAJNI OBJEKAT U CRNOJ GORI

Kompanija Hifa - Oil CG danas je zvanično otvorila šestu benzinsku pumpu na teritoriji Crne Gore.

Pročitaj više

Kontakt informacije